tiistai 11. heinäkuuta 2017

Julkiset palvelut ovat nyt yhdessä verkko-osoitteessa


Suomessa on kahden viime vuoden aikana tehty sen historian mittavin ”rakennustyö”, kun julkisen sektorin toimijat ovat kuvanneet palvelunsa ja palveluja tarjoavat/tuottavat asiointikanavansa yhteiseen verkkopohjaiseen Palvelutietovarantoon. Palvelutietovaranto on löydettävissä www.suomi.fi -verkkosivustolta. Suomi.fi -sivusto julkaistiin kokonaisuudessaan uudessa ilmeessä 1.7.2017. Palvelutietovarannon tietoja on tarkoitus päivittää samalla kun mm. yrityksillä on jatkossa mahdollisuus tuottaa omia palvelutietojaan tietokantaan.

Julkishallinnossa lisäarvoa tuottaa yhtenäinen tapa tehdä asioita ja sen myötä esim. parempi tiedon laatu, tietojen tuottaminen kertaalleen ja hyödyntäminen useassa eri paikoissa, tieto- ja palvelujohtamisen mahdollisuudet, palvelujen käytön seuraaminen ja oman palvelukatalogin ja -tuotannon hallinta.

Kuntapalveluiden tuottaminen on tänä päivä niukkojen resurssien sanelemaa ja ”luupin” alla. Tarjolla pitäisi olla aiempaa asiakaslähtöisempi ja kustannustehokkaampi tapa toimia ja tuottaa asukkaiden tarvitsemia kuntapalveluja. Digitalisaatiolla voidaan useita palvelukokonaisuuksia tuottaa asiakkaille tehokkaasti ja ajasta/paikasta riippumattomasti. Sähköiset rakennuslupapalvelut (www.lupapiste.fi) ovat tästä hyvä esimerkki.

Kunnan palvelukuvaukset kertovat, mihin asiakkaan/kuntalaisen tarpeeseen palvelu vastaa (miksi tuotetaan), kenelle palvelu on suunnattu ja miten asiakas (mistä) voi palvelun saada. Palvelu on selkeästi yhteydessä palvelun saamisen jonkin kanavan kautta, on se sitten jokin fyysinen paikka tai vaikkapa sähköinen asiointi verkkosivun kautta.

Palvelukuvausten lähtökohtana oli, että kunnan tarjoamat palvelut oli tunnistettava asiakkaan näkökulmasta. Palveluiden asiakaslähtöisen kehittämisen ajatuksena on, että käyttäessään palveluja asiakas itse osallistuu palvelutapahtuman tuottamiseen ja kehittämiseen. Ilman asiakasta palvelu ei koskaan konkretisoidu. Asiakkaalle palvelu näkyy tunnistettavasti ja koostuu ennalta määritellyistä prosesseista, joilla on selkeä päämäärä eli tyytyväinen kuntalainen/palvelun tarvitsija.

Pyhärannassa on ollut tavoitteena jo ennen Palvelutietovaranto -projektin alkua suoraviivaistaa sekä kehittää palvelutuotantoprosesseja ja niihin liittyvää hallintotoimintaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti